Touch White Lash (МИГЛИЧКА) е красива и бяла, а мигличка е нейна отличителна черта. Прекрасно, мило конче с благ характер и завидна бързина. Мигличка е едновременно кротичката любимка на децата и хъсатото бързо конче подходящо за обичащите скоростта ездачи. Още от малко конче тя стана първа дружка на Орка и до ден днешен те са като сиамски билзнаци.