В ранчото се предлага възможност за отглеждане на коне на пансионен принцип, както и поддръжка и периодичен триминг (подрязване) на копитата.

Пансион и поддръжка на копита
В ранчото се предлага възможност за отглеждане на коне на пансионен принцип, както и поддръжка и периодичен триминг(подрязване) на копитата.  Ние ежедневно се грижим за конете, като даваме всичко от себе си за да им подсигурим най-добрата среда за живот, пълноценна храна и лекарска грижа. Конете живеят свободно, като се отглеждат пасищно, а за техен комфорт сме изградили навес където да се подслонят при лоши метеорологични условия.

Подковите увреждат копитото и нарушават нормалната циркулация на кръв в тялото на животното. Затова ние в Blue Mountain Ranch сме привърженици на натуралното поддържане на копитата. То се осъществява чрез подрязване и изпилване на копитото. Дивите коне имат съвършени копита, които се самоподдържат естествено при дългите миграционни преходи, които конете правят в търсене на храна и по-добра среда за живот. В домашни условия обаче е необходима намесата на човека, която трябва да е съобразена с естествената функция на копитото и неговата специфика.

Обучение на коне
За любителите на конете, които имат нужда от помощ в обучението на четирикраките си любимци, ние предлагаме обучение изцяло съобразено с естественото общуване между конете и с техните природни инстинкти (Natural Horsemanship). Обучението ни е взаимствано от методите на най-известните хорсмени, като резултатите се постигат основно с търпение, ежедневна работа и общуване с конете и в среда на взаимно уважение и доверие между нас и тях.